Przebudowa ulicy Reduta

 

Informacja Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z roku 2013 nt przebudowy ul. Reduta:

Ul. Reduta zostanie wydłużona i poszerzona. Powstaną chodniki, ścieżka rowerowa i nowe miejsca parkingowe. W miejscu istniejącego mostu na potoku Sudół Dominikański powstanie nowy obiekt, szerszy i o większej nośności. Firma Skanska podpisała umowę na wykonanie tej inwestycji z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Inwestycja będzie kosztowała 11,6 mln zł brutto. Przebudowa ma poprawić dojazd do Cmentarza Batowickiego, zapewnić obsługe komunikacyjną nowo powstającego osiedla mieszkaniowego. Odciążone zostaną wąskie osiedlowe uliczki Sabały i Marchołta, którymi teraz poruszają się kierowcy. Zakres prac obejmuje budowę i przebudowę ul. Reduta na długości ponad 1200 metrów, a także budowę potrzebnej infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy.

Przebudowa ulicy Reduta odcinek I od mostu na potoku Sudół do Ks. Jancarza Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Reduta odcinek I od mostu na potoku Sudół Dominikański do ul. Ks. Jancarza (pdf).
Przebudowa ul. Reduta odcinek II od mostu na potoku Sudół do ul. Powstańców Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Reduta odcinek II od mostu na potoku Sudół Dominikański do ul. Powstańców (pdf).
Prezentacja nt. przebudowy ul. Reduta Prezentacja Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nt.  przebudowy ul. Reduta (power point).
Raport z konsultacji społecznych ul. Reduta Raport z konsultacji społecznych projektu przebudowy ul. Reduta opracowany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (pdf).
Projekt organizacji ruchu na ul. Reduta (opracowany przez ZIKiT). Projekt organizacji ruchu ul. Reduta opracowany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (pdf).


Aktualności dotyczące Prądnika Czerwonego dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!

Powrót