Program remontów nakładkowych

Realizowana w roku 2014 kompleksowa przebudowa ul. Gdańskiej to zwieńczenie moich kilkuletnich działań na rzecz doprowadzenia do stanu normalności tej ważnej dla mieszkańców Olszy drogi. Już jako Przewodniczący Rady Dzielnicy III podjąłem działania zmierzające do opracowania projektu przebudowy tej ulicy, niestety na przeszkodzie w jego realizacji stanął protest dwóch mieszkańców ul. Gdańskiej, którzy skutecznie sparaliżowali uzyskanie pozwolenia na budowę, dlatego też w roku 2009 udało się wykonać jedynie kanał kanalizacji burzowej na odcinku od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadrzecznej.

Pomimo tego już jako radny miasta Krakowa, chcąc wykonać moje zobowiązanie wobec Państwa, zaproponowałem skorzystanie przy przebudowie ul. Gdańskiej z tzw. specustawy drogowej. Nowy projekt wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD został opracowany w latach 2011 – 2012, a w roku 2013 Wojewoda Małopolski odrzucił odwołania protestujących (tych samych dwóch osób) i decyzja stała się ostateczna. W trakcie prac nad budżetem miasta Krakowa na rok 2014 zgłosiłem postulat wprowadzenia finansowania przebudowy ul. Gdańskiej, który został uwzględniony w ramach poprawki budżetowej radnych Platformy Obywatelskiej.


Dokumentacja projektowa znajduje się tutaj.

Rewitalizacja ul. Brogi to kontynuacja przebudowy ul. Miechowity. W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia oraz wyremontowane chodniki, prace będą prowadzone w wakacje 2014 r. Finansowanie rewitalizacji ul. Brogi udało mi się zapewnić w ramach, tzw. „programu remontów nakładkowych”, ponadto część środków niezbędnych do remontu chodników zostanie pokryta z dofinansowania Rady Dzielnicy III za co serdecznie dziękuję radnym Dzielnicy III Panu Maciejowi Kalembie oraz Panu Piotrowi Moskale.

Ważnym i koniecznym remontem realizowanym pod koniec 2014 roku będzie remont  zatok autobusowych przy ul. Pilotów i ul. Młyńskiej, zatoki autobusowe będące w fatalnym stanie technicznym utrudniają korzystanie z komunikacji autobusowej osobom starszym i niepełnosprawnym, ich remont to kontynuacja moich działań z lat ubiegłych skutkujących budową zatoki autobusowej przy ul. Młyńskiej w rejonie Ronda Młyńskiego. Ponadto w ramach remontów nakładkowych zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa na ulicy Pilotów, w roku 2014 będzie to część ulicy w kierunku Ronda Młyńskiego a w 2015 w kierunku centrum miasta.

Mam nadzieję, że przebudowane ulice będą dobrze służyć mieszkańcom Olszy oraz że będzie to kolejny, ale nie ostatni krok skutkujący poprawą obsługi komunikacyjnej naszego osiedla. Remonty nakładkowe, tzw. rewitalizacje potrzebne są również na ul. Czerwonego Prądnika i Wileńskiej dlatego mam nadzieję, że ich wykonanie będzie możliwe w roku 2015.


Ponadto sprawą niecierpiącą zwłoki jest wykonanie przebudowy ul. Radomskiej. Realizacja tego zadania stała się możliwa dzięki porzuceniu przez miasto koncepcji budowy linii tramwajowej Rakowice-Mistrzejowice na rzecz forsowanego przeze mnie wariantu Meissnera – Mistrzejowice. Szczególnie ważne jest to aby przy przebudowie ul. Radomskiej uwzględnić budowę miejsc parkingowych oraz zapewnić poprawę dojścia do przychodni lekarskiej. Realizacja tego ostatniego postulatu z uwagi na stan prawny gruntów otaczających przychodnię jest możliwa tylko przy przebudowie w/w ulicy. Jako Państwa przedstawiciel w radzie miasta Krakowa, ale także jako mieszkaniec Olszy będę chciał w przyszłości w sposób szczególny przypilnować realizacji tego ostatniego postulatu.

Powrót